CONDICIONS GENERALS DE CONTRATACIÓ

Dades:

Nom Comercial: ENTELEQUIA CULTURA
Titular: Rita Rodríguez López
Domicili Social: Calle Dante Alighieri, 2, 2º 2ª ESC. B, 08032 Barcelona, (Barcelona)
CIF: 33917091A
Telèfon: 666001652
E-Mail: hola@entelequiacultura.com
Web: www.entelequiacultura.com
Activitat reglada: Formació i Turisme cultural (declaració responsable de garanties inscrita en el Registre de Turisme de Catalunya (RTC) 05VMCWTL7, d’acord amb els articles 252-10 a 252-12 de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya).

Política de compra:

Inscripcions: Per a formalitzar la inscripció cal emplenar els camps assenyalats amb un asterisc en el formulari de compra i acceptar les presents condicions generals de contractació i la nostra Política de Privacitat.

Confirmació: En un termini màxim de 24 hores rebràs la confirmació de la reserva en el teu correu electrònic.

Requisits: Perquè la inscripció es consideri en ferma cal haver abonat l’import total de l’activitat (o del dipòsit si s’ha optat per la modalitat de pagament fraccionat). Entelèquia Cultura es reserva el dret d’anul·lar la reserva si no es compleixen aquests requisits.

Pagament: Per transferència bancaria (el número de compte es remetrà en el moment de la inscripció) o amb targeta de crèdit. Per a altres modalitats de pagament consulta’ns.

Precios: Els preus aplicables són els indicats en la web en la data en què es realitza la compra. La formació està exempta d’IVA segons article 20 Un 10è de la Llei 37/1992 de 28 de desembre de l’Impost sobre el Valor Afegit. Els preus de la resta d’activitats inclouen l’IVA sota el règim especial d’agències de viatges.

Política de cancel·lació:

  • Per els seminaris i cursos en el nostre espai:

En el cas de cancel·lació es procedirà a la devolució del 100% de l’import de la inscripció sempre que es cancel·li com a mínim abans dels 15 dies previs a la data d’inici de la formació. La devolució s’efectuarà pel mateix mitjà de pagament triat en el moment de la transacció.

  • Per els retirs culturals:

En el cas de cancel·lació es procedirà a la devolució del 100% de l’import de la inscripció, o del dipòsit en el cas d’haver triat modalitat de pagament fraccionat, sempre que es cancel·li com a mínim abans dels 45 dies previs a la data d’inici de la formació i es pugui cobrir la plaça. La devolució s’efectuarà pel mateix mitjà de pagament triat en el moment de la transacció.

Posem a la teva disposició l’opció de contractar una assegurança de cancel·lació amb l’empresa Race Seguros les cobertures del qual has de consultar prèviament.

Cancel·lació per part nostra:

La realització de les formacions està subjecta a un nombre mínim d’inscripcions. En el cas que alguna no es pogués dur a terme per aquest motiu, o un altre, es retornarà el 100% de l’import satisfet.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i el Reial decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, l’informem que les dades personals aportades en aquest formulari seran tractats per ENTELÈQUIA CULTURA. La finalitat del tractament de les dades serà el manteniment, desenvolupament, control i execució de la relació contractual que, en el marc de la prestació dels serveis que s’identifiquen en la inscripció, mantingui amb ENTELÈQUIA CULTURA.

Aquestes dades es conservaran mentre duri la finalitat per a la qual s’han obtingut i sempre que no exerceixi cap dret dels quals l’emparen. No es comunicaran a tercers, excepte si has contractat l’assegurança de cancel·lació i en aquest cas es facilitaran a l’empresa Race Segurs perquè puguin gestionar-lo, o per obligació legal, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment previ. Una vegada les seves dades ja no siguin necessaris, se suprimiran amb les mesures de seguretat adequades.

Així mateix, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a ENTELÈQUIA CULTURA , amb domicili en carrer Dante Alighieri, 2-4, 2n 2a Esc. B, 08032 Barcelona o enviant un correu electrònic a hola@entelequiacultura.com, juntament amb una fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que vol exercir. Té igualment dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada d’aquest. També té dret a presentar una reclamació, si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, davant l’Autoritat de control (www.agpd.es).