TERMES I CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Dades:

Nom comercial: ENTELEQUIA CULTURA
Titular: Rita Rodríguez López
Domicili Social: Carrer Dante Alighieri, 2, 2º 2ª ESC. B, 08032 Barcelona, (Barcelona)
CIF: 33917091A
Telèfon: 666001652
E-Mail: hola@entelequiacultura.com
Página Web: www.entelequiacultura.com
Activitat reglada: Formació i turisme cultural (Declaració responsable de garanties inscrita al Registre de Turisme de Catalunya (RTC) amb codi 05VMCWTL7, d’acord amb els articles 252-10 a 252-12 de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.

Política de compra:

Inscripcions: Per a formalitzar la inscripció cal emplenar els camps assenyalats amb un asterisc en el formulari de compra i acceptar les presents condicions generals de contractació i la nostra Política de Privacitat.

Confirmació: Una vegada emplenada la inscripció, en un termini màxim de 24 hores rebràs la confirmació de la reserva en el teu correu electrònic.

Requisits: Perquè la inscripció es consideri en ferma cal haver abonat l’import total de la formació (o del dipòsit si s’ha optat per la modalitat de pagament fraccionat). En el cas d’optar per la modalitat de pagament fraccionat, el dipòsit ha de realitzar-se en el moment de la inscripció o en un termini no superior a cinc dies. La resta ha d’abonar-se abans dels 30 dies previs a la data d’inici de l’esdeveniment. Entelèquia Cultura es reserva el dret d’anul·lació de la plaça reservada si no es compleixen els presents termes i condicions generals de contractació.

Pagament: Transferència o targeta de crèdit.

Preus: Els preus aplicables són els indicats en la web en la data en què es realitza la compra. Les nostres activitats de formació estan exemptes d’IVA segons article 20 Un 10è de la Llei 37/1992 de 28 de desembre de l’Impost sobre el Valor Afegit. Els preus de la resta d’activitats inclouen l’IVA sota el règim especial d’agències de viatges.

Política de cancel·lació:

En el cas de cancel·lació es procedirà a la devolució del 100% de l’import de la inscripció, o del dipòsit en el cas d’haver triat modalitat de pagament fraccionat, sempre que es cancel·li abans dels 45 dies previs a la data d’inici de l’activitat i sempre que es pugui cobrir la plaça. La devolució s’efectuarà pel mateix mitjà de pagament triat en el moment de la transacció.

Posem a la teva disposició l’opció de contractar una assegurança de cancel·lació amb l’empresa Race Segurs, les cobertures dels quals has de consultar abans de procedir a la seva contractació.

Cancel·lació per part d’Entelequia Cultura:

La realització de les formacions està subjecta a un nombre mínim d’inscripcions. En el cas que alguna no es pogués dur a terme per aquest motiu, o un altre, es retornarà el 100% de l’import satisfet.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, l’informem que les dades personals aportades en aquest formulari seran tractades per ENTELEQUIA CULTURA. La finalitat del tractament de les dades serà el manteniment, desenvolupament, control i execució de la relació contractual que, en el marc de la prestació dels serveis que s’identifiquen en la inscripció, mantingui amb ENTELEQUIA CULTURA.

Aquestes dades es conservaran mentre duri la finalitat per a la qual s’han obtingut i sempre que no exerceixi cap dret dels que l’emparen. No es comunicaran a tercers, excepte si contractes l’assegurança de cancelació que es comunicaran a l’empresa Race Seguros per poder tramitar-la, o per obligació legal, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment previ. Un cop les seves dades ja no siguin necessaris, se suprimiran amb les mesures de seguretat adequades.

Així mateix, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a ENTELEQUIA CULTURA, amb domicili en carrer Dante Alighieri, 2-4, 2º 2ª Esc. B, 08032 Barcelona o enviant un correu electrònic a hola@entelequiacultura.com, juntament amb una fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que vol exercir. Té igualment dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del mateix. També té dret a presentar una reclamació, si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, davant l’Autoritat de control (www.agpd.es).