TERMES I CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Formalització: Per formalitzar la inscripció cal omplir els camps assenyalats amb un asterisc en el formulari d’inscripció i acceptar les presents condicions generals de contractació.

Confirmació: Formalitzada la reserva, en un termini màxim de 24 hores rebràs la confirmació en el teu correu electrònic.

Requisits: Perquè la teva reserva es consideri efectiva cal haver abonat el preu de la inscripció (o primera quota si has optat pel pagament fraccionat).

Política de cancel·lació:

Es procedirà a la devolució del 100% de l’import de la inscripció (o del dipòsit en el cas d’haver triat modalitat de pagament fraccionat) sempre que es cacel·li abans dels 45 dies previs a la data d’inici de l’esdeveniment.

Posem a la teva disposició l’opció de contractar una assegurança de cancel·lació amb l’empresa Race Segurs, les cobertures dels quals has de consultar abans de procedir a la seva contractació.

Cancel·lació per part nostra:

La realització de les nostres formacions estan subjectes a un nombre mínim d’inscripcions. En el cas que alguna no es pogués dur a terme per aquest motiu, l’import satisfet per la inscripció serà retornat íntegrament.

Impostos:

Els preus inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA), règim especial d’agències de viatges.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, l’informem que les dades personals aportades en aquest formulari seran tractades per RITA RODRÍGUEZ LÓPEZ. La finalitat del tractament de les dades serà el manteniment, desenvolupament, control i execució de la relació contractual que, en el marc de la prestació dels serveis que s’identifiquen en la inscripció, mantingui amb RITA RODRÍGUEZ LÓPEZ.

Aquestes dades es conservaran mentre duri la finalitat per a la qual s’han obtingut i sempre que no exerceixi cap dret dels que l’emparen. No es comunicaran a tercers, excepte si contractes l’assegurança de cancelació que es comunicaran a l’empresa Race Seguros per poder tramitar-la, o per obligació legal, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment previ. Un cop les seves dades ja no siguin necessaris, se suprimiran amb les mesures de seguretat adequades.

Així mateix, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a Rita RODRÍGUEZ LÓPEZ, amb domicili en carrer Dante Alighieri, 2-4, 2º 2ª Esc. B, 08032 Barcelona o enviant un correu electrònic a hola@entelequiacultura.com, juntament amb una fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que vol exercir. Té igualment dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del mateix. També té dret a presentar una reclamació, si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, davant l’Autoritat de control (www.agpd.es).